ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านถึงบ้านหน้าโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ ม.3 ต.ลาดโพธิ์ฯ

12 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านถึงบ้านหน้าโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ ม.3 ต.ลาดโพธิ์ฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง