ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้


ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150


เบอร์โทรติดต่อ : 032-583019 เบอร์โทรสาร : 032-583019


E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com


งานรับส่งหนังสือ : saraban_06760615@dla.go.th