กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

24 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ " นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พร้อมรดน้ำพรวนดิน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!