ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร

4 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

อบต.โรงเข้  รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง