กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/

18 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/สมเด็จย่า บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายอำเภอบ้านลาด หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านลาด บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณ กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงพยาบาลบ้านลาด ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!