กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. นายกุญช์พิสิฎฐ์ สังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนกอก ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่โรงเรียนวัดดอนกอก ถึง อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ และร่วมปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดฯ

 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!