ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 22 มีนาคม 2566 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 เมษายน 2565 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2564 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 มกราคม 2564 รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ ส
[กระดานสนทนาทั่วไป]  |   ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
โดย   admin

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization