ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.2561)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ณวันที่ 30 กันยายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ต.ค.2560 - มี.ค.2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2560 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[กระดานสนทนาทั่วไป]  |   ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
โดย   admin

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization