ประเภท : สถิติการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงิน เม.ย.-ก.ย.2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค.2561-มี.ค.25
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ 2561
[กระดานสนทนาทั่วไป]  |   ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
โดย   admin

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization