แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นสายท่อกลางทุ่ง ม.2 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นสายท่อกลางทุ่ง ม.2 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization