เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองหามถึงบ้านปากง่าม หมู่ 4 บ้านเหมืองหาม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองหามถึงบ้านปากง่าม หมู่ 4 บ้านเหมืองหาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization