โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

 ในวันที่ 28 เม.ย.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จำนวน 43 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เรื่องกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization