โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

-การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

-กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization