โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ละเด็ก

-อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็ก

-กิจกรรมประกอบอาหาร และเมนูอาหารสำหรับเด็ก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization