ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครัั้งที่ 1/2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครัั้งที่  1/2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization